Társasházak vagyonkezelése

  • Társasház felújítási és üzemeltetési számlájának megnyitása, forgalmának nyilvántartása,
  • Társasház tulajdonosai által történő befizetések nyilvántartása,
  • Társasház felújítási, karbantartási munkáinak előkészítése, a lebonyolítás megszervezése, ideértve a felújítási munkák műszaki ellenőrzését és műszaki átvételét is,
  • Társasházzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
  • Társasházi közös közüzemi szerződések megkötése, társasházi közös szolgáltatások igénybevétele,
  • Évenként, a tárgyévet követő év május 31. napjáig a tárgyév végéről év végi elszámolás készítése, és ennek a tulajdonostársakkal való ismertetése,
  • A kintlévőségek nyilvántartása, időszakonként a hátralékosokkal való közlése,
  • Jogi képviselet biztosítása a hátralékok behajtására,
  • Megkötése és folyamatos karbantartása a társasház biztosítási szerződéseinek, teljes jogkörű eljárás a biztosítónál káresemény kapcsán.